Over Melle SmetsMelle Smets (1975) studeerde aan de ArtEz Hogeschool in Arnhem en specialiseerde zich in de afstudeer richting OK5/kunst en publieke ruimte. Zijn werk richt zich op het creeren van nieuwe ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Daarbij gaat hij uit van bestaande sociale structuren en locale gebruiken. Deze relaties met de leefomgeving vormen in zijn ogen het fundament voor identiteitsvorming, eigenaarschap en gemeenschapsgevoel en zijn de basis voor een goed functionerende samenleving.

Smets verkent, onderzoekt en interpreteert de samenleving door het hedendaagse landschap te bestuderen middels hard kijken expedities. De hard kijken expedities zijn de voedingsbodem voor interpretaties van de bezochte omgevingen en vinden hun neerslag in beeldende kunstprojecten, dagtochten, lezingen, publicaties en workshops.
Smets presenteert zo een alternatieve kijk op de leefomgeving en zet ideeŽn om in daden. Dit alles met het doel om een verandering op gang te krijgen en mensen te betrekken bij het vormgeven van onze leefwereld.
Om dit te bereiken werkt hij vaak samen met kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, bedrijven en overheden. Daarnaast is Smets verbonden aan het Sandberg instituut waar hij leiding geeft aan de master opleiding de System D academy.

Bio:
Na een studie kunst in de openbare ruimte (OK 5) aan de Hoge school voor de Kunsten te Arnhem, was Smets medeoprichter van het kunstenaarscollectief G.A.N.G. Zij opereerden als culturele projectontwikkelaars met interventies in de openbare ruimte, tentoonstellingen, workshops en het reisbureau P-reizen. Met P reizen organiseerden zij expedities naar de parallelle wereld van snelwegen, vliegvelden en havens.

In 2005 is hij verhuisd naar Rotterdam waar hij een zelfstandige praktijk heeft opgezet. De fascinatie voor foot-loose landschappen heeft zich verdiept in een onderzoek naar de relatie tussen mens en omgeving. Smets ondernam hard kijken expedities naar dit nieuwe Nederland op zoek naar nieuwe vestigingsvormen. Hij woonde bijvoorbeeld een maand in zijn auto op de snelweg wat resulteerde in het boek Snelwegverhalen en richtte het Snelwegmuseum op.

In 2013 is Smets zich gaan verdiepen in de almende, de gemeenschapsplaats. Hoe kan de moderne stad nieuwe gemeenschapsplaatsen genereren? Als uitgangspunt ondernam hij een reis naar Suame Magazine, een openlucht auto fabriek in Ghana. Hier bouwde hij, samen met locale ondernemers de Turtle 1, een pick up truck. Suame Magazine gaf inzicht hoe een gemeenschap de stad vormt zonder planning maar vanuit een fijnmazige almende.

Deze ervaring vormt de basis voor de oprichting van stichting Aardschap, het instituut voor het artificiele landschap. Aardschap is een onderzoeksorganisatie die zich richt op de ontwikkeling van de almende op plekken waar die ontbreekt of niet functioneert.
Daarnaast is Smets verbonden aan het Sandberg instituut waar hij leiding geeft aan de master opleiding de System D academy.
English | Nederlands